2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZ 23 KASIM 2018´DE« GERİ DÖN

     Derneğimizin ikinci olağan genel kurul toplantısının 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 15.00’de Başköy Mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:682 Nilüfer/BURSA adresindeki Marmarabirlik Genel Kurul Toplantı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi durumunda ise ikinci toplantının 23 Kasım 2018 Cuma günü saat 15.00’de aynı yer ve aynı gündem ile yapılmasına, toplantıya ilişkin ilanın derneğimizin http://www.zeyder.org.tr internet adresinden ilan edilmesine karar verilmiştir.

 

Gündem

 

 

- Açılış ve yoklama,

 

 

- Divan heyetinin seçimi,

 

 

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

 

 

- Dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi (9 asıl ve yedek yönetim kurulu ile 3 asıl ve yedek denetim kurulu üyesinin seçimi),

 

 

- Dilek ve temenniler,

 

 

- Kapanış,